Tarihçe

Şirketimiz 2007 tarihinde kurulmuş olup, faaliyet konularından sağlığa öncelik vermiş ve bir özel hastane kurup işletmeye karar vermiştir. Kahramanmaraş ve diğer illerde bulunan sağlık kuruluşlarının sayı, personel ve teknolojisi durumları değerlendirilmiş, gerekli araştırmalar yapılarak sağlık sektöründe ilk adım atılmıştır.

Sosyal Medya

Kurumsal