Acil Servis ve Ambulans Hizmeti

Ambulans hizmetlerimiz, tam donanımlı, içinde gerekli olduğunda doktor, paramedik ve ilkyardım sertifikalı sürücüden oluşan Acil Deneyimli ekipten oluşmaktadır.

GPS Sistemi ile izlenen, Alarm Merkezi Doktorları tarafından operasyonu gerçekleştirilen ambulanslarımız hastanemizde yatan tüm hastalara hizmet verdiği gibi, 7 gün 24 saat boyunca 4131737 numaralı Sağlık Hattı ile aranabilmekte ve çağrılar, alarm merkezimizde acil operasyon yönetimi konusunda deneyimli doktorlar tarafından karşılanmakta ve gelen acil durum çağrısına en hızlı ulaşabilecek ambulans ekibi, alarm merkezi doktorları tarafından hızla vakaya yönlendirilmektedir. Hastaya ulaşma süresince hastaya ya da hasta yakınlarına acil tıbbi danışma desteği verilmekte, sonrasında ise hastane acil servisimizle koordinasyonlu olarak gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.

Böylelikle hastane öncesi ve sonrası, acil olan ve acil olmayan sağlık hizmetlerini Hastanemiz Hizmet Bütünlüğü içerisinde hastalarımıza sunmaktayız.

Her yaş grubundaki hasta, acil servisinden hizmet alabilir. Acil servislerde gözlem odası, girişim odası, alçı odası, EKG gibi kapalı bölümler yer alır. Sunulması gereken hizmetin multidisipliner olması vazgeçilmez bir gerçek olduğundan genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları ve kardiyoloji gibi diğer tüm departmanlar aynı koşullar altında 24 saat acil servise destek verirler.

Tüm hastanelerimizde 24 saat boyunca radyoloji uzmanlarının desteği ile birlikte manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi gibi görüntüleme olanakları ile tüm laboratuar tetkikleri gerçekleştirilebilmektedir.

Sosyal Medya

Tıbbi Birimler