Nöroloji

NÖROLOJİ genel olarak; beyin,beyin sapı,omurilik ve çevresel sinir sistemiyle, kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür.

 • Nöroloji polikliniklerine başvuru şikayetleri başlıca; baş ağrıları, baş dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği ile giden hastalıklar (epilepsi = sara vs), el ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri gibi durumlardır.
 • Yaşlı nüfusun artışı, hipertansiyon, kalp hastalığı ve diabet gibi sistemik hastalıkların ve bunlara bağlı komplikasyonların daha sık rastlanır olmasına yol açmaktadır. İnme bu komplikasyonların en dramatik ve en korkulanıdır.Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastaların takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.
 • El ve ayak uyuşmaları gibi sık rastlanılan yakınmalarla ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG (elektromiyografi) tetkiki elektrofizyoloji laboratuarında yapılabilmektedir.
 • Başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin birçok hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensefalografi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarında yapılabilmektedir.
 • Toplumsal bir sorun olma yoluna giden işgücü verimi ve üretkenliği engelleyen baş ağrısı yakınmaları polikliniğimizde değerlendirilebilmektedir.

Nöroloji polikliniğimizin hastalarımıza yardımcı olduğu yakınma ve hastalıklar şunlardır;

 • Başağrısı, Migren, Epilepsi (Sara), Baş Dönmesi, Yürüme Bozuklukları Ve Dengesizlik, Multipl Skleroz
 • Beyin Felci (=Strok=İnme), Beyin Damar Hastalıkları ( Beyin Kanamaları, Beyin Damar Tıkanıklıkları)
 • Tremor, Parkinson Hastalığı Ve Diğer Hareket Bozuklukları
 • Boyun Fıtığı, Bel Fıtığı
 • Polinöropati, Karpal Tünel Sendromu, Ulnar Oluk Sendromu, Torasik Çıkış Sendromu, Fıbula Başı Sendromu, Tarsal Tünel Sendromu, Sinir Yaralanmaları, Doğum Felçleri
 • Uyku Apnesi, Huzursuz Bacaklar Sendromu, Narkolepsi
 • Nöropatik Ağrı, Diabetik Polinöropati, Kas Hastalıkları
 • Hemifasial Spasm, Blefarospazm, Yüz Kasılması, Göz Kasılması, Kramp, Kas Ağrısı,
 • Alzheimer Ve Diğer Bunamalar

Nöroloji Kliniğimizde Yapılan Tetkikler :

 • EEG (Elektroensefalografi)
 • EMG (Elektromiyografi)

Sosyal Medya

Poliklinikler