Renkli Doppler

Renkli Doppler USG

Vücuttaki damarlar içerisinde akan kanı görüntüler. Ağrısız bir tanı yöntemidir. Transdüser adı verilen bir alet incelenecek damarın üzerindeki ciltte gezdirilir. Transdüser (prob) ses dalgalarını vücuda gönderir ve ekoları alır. Bilgisayar aracılığı ile organlardan yansıyan ses dalgaları görüntü haline dönüştürülür. Damarlar içerisinde akan kan hücrelerinden yansıyanlar "Doppler efekti" oluşturur. Bu olay sabit duran bir kişiye yaklaşan ve yanından geçerek ondan uzaklaşan ambulasın sireninin kulağımızda bıraktığı etkiye benzer. Aynı şekilde trandüsere yaklaşan ve uzaklaşan kan hücrelerinden yansıyan ses dalgaları damarların farklı renklere boyanmasına neden olur. Böylece vücutta normalde ters yönde akım içeren atar ve toplar damarlar birbirinden ayırdedilebilir

Dopler Ultrason Nedir?

Kan akımını değerlendirmek için kullanılan özel bir ultrason tipidir. Geri dönen ekoların oluşturduğu görüntüler küçük monitörlerden izlenir. Ayrıca hareket eden kanın yansıttığı, geri dönen ses dalgaları cihazdaki hoparlörlerden duyulabilir. Bu sesler ağaçlara çarpan rüzgarın sesine benzer. Doktorun ekranda görüntüleri daha rahat görebilmesi için incelemenin yapıldığı oda işlem sırasında karanlıktır.
Klinikte kullanılan birkaç çeşit Doppler ultrason tipi vardır.

Devamlı Dalga Doppler-Ultrason :Kan damarlarındaki akım hakkında bilgi sağlamak için ses dalgalarının amplitü dündeki değişiklikleri kullanır. Tetkiki yapan hekim daralmış bir bölgeden geçen kan akımını değerlendirmek için transdüserin oluşturduğu sesleri dinler. Ses farklılıklarına gore tanıyı koyar.

Dupleks Doppler-Ultrason :Dupleks Doppler-ultrason kan damarlarının ve damarları çevreleyen organların görüntüsünü almak için standart ultrason yöntemlerini kullanır. Ayrıca bir bilgisayar Doppler seslerini, incelenen damardaki kan akımının hızı ve yönü hakkında bilgi veren grafiklere çevirir. Bu tip Doppler-ultrasonla vücut içindeki yapıları görmek ve bu yapıların içindeki kan akımını değerlendirmek aynı anda mümkün olur. Bunu gerçekleştirmek için ultrason makinası aynı anda iki ultrason yöntemini birlikte kullanır. Sadece damardaki kan akımının değerlendirilmesi isteniyorsa dupleks Doppler-ultrason kullanılır.

Renkli Doppler-Ultrason:Kan damarlarının içerisinde akan kanı temsilen bir bilgisayar Doppler seslerini kan damarlarının görüntüleri üzerine düşürür. Damardaki kan akımının hız ve yönünü temsil eden renkler biçimine çevirir.

Renkli Doppler USG Nerelerde Kullanılır?

  • Extremite (kol, bacak) damarlarının ilaç kullanılmadan incelenmesi --Boyun damarlarının (karotis ve vertebral arterleri) incelenmesi
  • Hipertansiyon nedeni araştırmasından böbrek damarlarının incelenmesinde
  • Karaciğer bozukluklarında portal sistemin doppler incelemesi
  • Genital organlardaki patolojilerin (tümoral kitlelerin), testislerin (testis torsiyonu, tümoral kitleler, epididimorşit), organik psikojenik erektil disfonksiyon bozuklarında (penil doppler)
  • Gebelikte fetüs gelişimi değerlendirilmesi ‘nde kullanılır.

Sosyal Medya

Radyoloji